Vi anbefaler å snu mobilen horisontalt når du leser dette diktet.