Jelena Sjvarts: to dikt og en introduksjon

28FA3917-8E34-4231-B26D-0578A4C7B4DC

Jelena Sjvarts  (1948–2010)

 

Blomsterbeist

Syrinfargen blomstrer langs
Stammen på det jødiske tre.
Forutfølelsen av liv lever inn i døden.
Langs knoklene vil det flamme kaldt,
med lysende duskregn yrende forbi
på Persok når sommeren lir.
Skarlagensblomstene skal snart til å spire
på ribbeina, ved kragebeina, oppå hodet.
I herbariet vil det stå – Elena arborea
den vokser i det iskalde Hyperborea
i mursteinshager, mellom steingress.
Fra øynene har mørke nelliker sprunget ut,
jeg er på samme tid en busk med roser og
forglemmegei, som om en vill gartner har
podet inn en aggressiv blomsterspedalskhet.
Jeg skal bli purpur, rødlig,
lilla, gul, sort og gull,
inni en sky, summende og farlig –
av bier og veps blir jeg et lønnlig vannhull.
Og når jeg en dag blomstrer av, å Gud, min Gud,
Vil kun en skambitt klump ligge smeist –
forfrossen og med sprukken hud,
et vissent, halvdødt blomsterbeist.
1976

 

Зверь-цветок

Иудейское древо цветет
вдоль ствола сиреневым цветом.
Предчувствие жизни до смерти живет.
Холодный огонь вдоль костей обожжет,
когда светлый дождик пройдет
в день Петров на изломе лета.
Вот-вот цветы взойдут алея
на ребрах, у ключиц, на голове.
Напишут в травнике – Elena arborea –
во льдистой водится она Гиперборее
в садах кирпичных, в каменной траве.
Из глаз полезли темные гвоздики,
я – куст из роз и незабудок сразу,
как будто мне привил садовник дикий
тяжелую цветочную проказу.
Я буду фиолетовой и красной,
багровой, желтой, черной, золотой,
я буду в облаке жужжащем и опасном –
шмелей и ос заветный водопой.
Когда ж я отцвету, о Боже, Боже,
какой останется искусанный комок – остывшая и с лопнувшею кожей,
отцветший полумертвый зверь-цветок.

Arboretkatedralen
Min sjel steg inn i nattens
katedral, stengt med lås og slå,
Vandret inn i mylderet av
Rogn og bjørk og eik.
Rotløse sto de
Og svaiet og sitret
Og bøyde seg i flokk,
Som rug i ruskevær.
Som om vinden suste i dem,
Som om den talte,
Med regnløs rasling
Så kvistløvet lavet ned.
Og fra hver en ikon
Der sjelen knelte –
Blåste en isvind
Noens skygger ned på gulvet.
Eiken sto i preikestol,
Kraftig krokarmet
Løftet den skogens sjel,
Lik en flamme i en himmelblå kalk.
Trærne hengte med hodet
I takt med dens hviskende knak.
Og det eimet brusten bark,
Barnåler, eikenøtter, kvae.
Min sjel vendte seg nå
Til det minste treet den så:
Hva har felt og flyttet dere stae,
Sammenkrøket, som i en ark?
– Loven er over, intet under for stort:
Vi vandrer vidt, fisken tisker,
Og himmelen har krøllet seg opp i en rull, –
Sukket høstløvet og dalte om kull.

 

1996

Арборейский собор
Душа моя вошла во храм
Ночной, презрев засов,
Она прошла через толпу
Рябин, берез, дубов.
Они стояли без корней
И трепетали в дрожь
И наклонялись вместе враз,
Как в непогоду рожь.
Как будто ветер в них шумел,
Как будто говорил,
То листья сыпались с ветвей –
Не дождь с шуршаньем лил.
И пред какою бы иконой
Душа не пала на колени –
Оттуда ветер ледяной
Провеял об пол чьи-то тени.
А на амвоне дуб стоял,
Кривыми крепкими руками
Он душу леса поднимал,
Как бы в лазурной чаше пламя.
В такт шепоту его и треску
Деревья никли головой.
И пахло лопнувшей корой,
Хвоею, желудем, смолой.
Душа моя тогда спросила
У деревца, что меньше всех:
Что привело вас, что свалило,
Что вы набились, как в ковчег?
– Конец Закону, все возможно:
Мы ходим, рыбы говорят,
И небо уж свернулось в свиток, –
Слетая, ахнул листопад.

Jelena Sjvarts var på 70- og 80-tallet russisk undergrunnpoesis ubestridte bad girl, en litterær virvelvind i det uoffisielle diktermiljøet i Leningrad, hvor hun tilbrakte mesteparten livet. Moren var teaterviter, og hun tok et par teaterfag på universitetet, men kjedet seg og fullførte aldri. Tilknytningen til sceneverden kommer til uttrykk i hennes hang til en form for poetisk buktaling. Bestefaren ble skutt under Stalins utrenskninger. Hun møtte aldri sin far, som var historieprofessor i Kiev. Hun hadde heller aldri noen fast jobb, men livnærte seg stort sett på å oversette teaterstykker. Sjvarts havnet ofte i trøbbel, til og med i offentlige basketak, og hadde et turbulent privatliv. Hun var et null av et menneske foruten sine dikt, ifølge henne selv, diktene var det eneste som betydde noe. Frem til perestrojka, mellom 1975–85, ble hun med få unntak, da under pseudonym, kun utgitt i undergrunnskanaler (samizdat) i Sovjetunionen. Hun kom på trykk i utlandet i 1978. Først mellom 2002–08 kom hennes samlede verker i fire bind ut i Russland, like før hun døde av kreft i 2010.

Diktene kretser om planter, dyr, gud, blod, kosmos, mytologiske monstre, fremsatt med arkaisk intonasjon og religiøs skaperkraft. Hun dyrket motsetninger, lys og mørke, gammelt og nytt, kunstig og naturlig: «Jeg er en komplisert person. Mitt ubevisste er som hos et menneske i et stammesamfunn, min bevissthet er middelaldersk, mitt blikk på verden barokt.» Hennes favorittpoeter var futuristene Khlebnikov og Majakovskij. Hun skrev knapt om kjærlighet, men elsket den erotiske kjærlighetsdikteren Aronzon. I motsetning til hans suggererende monotoni har hun derimot en eksplosiv stil, med raske skift og skiftende rytmer. Hun skriver på rim og mestrer alle metrikkens mørke kunster. Sjvarts har en klar tilstedeværelse i egne dikt, et tydelig men stadig muterende litterært persona.

Hennes poetiske verden rommer et utall mytologier, selv om den kristne ruver høyest. Sjvarts er slik sett en utpreget åndelig og metafysisk poet, men også grenseløs, utemmet og grotesk. Hennes signaturdikt, «Blomsterbeist» (rus. “Zver’-tsvetok”), trekker veksler på den jødiske Kabbalah-tradisjonen med livets tre som utgangspunkt, før den vikler seg videre inn i St. Petersburg-myten: tanken om at Peter den Store hadde grunnlagt en diabolsk og naturstridig by, en trassig steinkonstruksjon bygget på en sump, en by kjennetegnet av mørke smug og kriminelle bakgater, hjemsøkt av oversvømmelser og ulykke. Elena arborea, Sjvarts’ alter ego i form av en plante, kanskje et tre, vokser i det høye nord, i dette ugjestmilde klimaet.

Mursteinshager og steingresset minner om Peters iskalde by hugget i granitt, en krysning mellom en kunstinstallasjon og viltvoksende kratt. Alle forsøk, som beskrevet i Pusjkins Bronserytteren, på å temme de djevelske og kaotiske naturkreftene – gjenspeilet i «Blomsterbeist» som en sky av insekter og vann ­– er håpløse. Sluttproduktet hos Sjvarts er ikke et overjordisk mytetre, hvis forgreininger fører til en opphøyet sjelelig tilstand. I stedet får vi en monstrøs hybrid, et plantebeist, hardfør og tilpasset de brutale omgivelsene i nord, Leningrad, Sjvarts egen hjemby.

Treet er et tilbakevendende motiv i Jelena Sjvarts’ poesi. Visa versa lot hun ofte menneskekroppen fremtre som en sjel, et ord som fikk henne bannlyst i det sovjetiske sensurapparatet.

«Arboretkatedralen» (rus. “Arborejskij sobor”) fanger hennes visjonære treskapninger i desto større fylde. Sobor betyr på russisk både katedral og konsil. Tittelen er dermed tvetydig: enten tenkt som et gudshus, en katedral i tre, som en stavkirke, eller som en ekklesiastisk synode, et møte for de geistlige trærne som har stimlet sammen for å drøfte sjelelige spørsmål. Diktet er en form for endeløs besjeling, en samlingsmetafor som sprenger tid og rom. Kirken og kirkelyden er ett, en arkitektonisk koloss som blir ensbetydende med menigheten, et levende og pustene vesen som samtidig rommer mange vesener, som treenigheten selv, en vandrende og mælende skog. Naturen har gjenerobret menneskets kulturelle (nat)urrom. Eller vi kan tenke oss den posthumanistiske skogen som et slags teatersett, rykket opp og menneskeliggjort, som i Shakespeare’s Macbeth.

Som kjent kommer skogen gående når enden er nær. Skogen har rykket seg selv opp ved roten og vandret av sted, mens himmelen har krøllet seg sammen i en papyrusrull. De radikale trærne kan melde at universets evige lover er opphevet, hele verden er satt fri: Himmelen gjør som den vil, fiskene babler i vei, løvet på trærne utånder et sukk idet det faller til bakken. I Jelena Sjvarts’ økolitterære kirkerite lever naturens sykluser side om side med endetiden.