Centralitetsteorin

Vi anbefaler å snu mobilen horisontalt når du leser dette diktet.

Mitt i Samhället befann sig Skolan; det var där Skolan skulle vara.
Skolan var mitt i Samhället.

Mitt i Samhället befann sig Polisen; det var där Polisen skulle vara. 
Polisen och Skolan var mitt i Samhället.

Mitt i Samhället befann sig Näringslivet och Sjukvården; det var
där de skulle vara. Näringslivet och Sjukvården och Polisen och
Skolan var mitt i Samhället, bland Folket och Medborgarna.

I Samhället fanns också Kollektivtrafik, Sophämtning och
Meningen med Livet.

I Samhället fanns Vattenförsörjning och Kulturinstitutionerna. Och
de ville vara ännu mer närvarande. Verkligen exakt mitt i.

Också Försvaret ville vara ännu mer närvarande i Samhället, synas
och höras mer och bli tagna på allvar och Försvaret framhöll därför
vikten av Försvar.

Även Brandkåren ville vara mer mitt i och eftersom Brandkåren var
väldigt rädd för eld argumenterade den för mer resurser mot
bränder.
Universitet steg fram och framhöll vikten av Universitet.
Kyrkan höjde sin röst och argumenterade för vikten av Kyrkor.
Kulturinstitutionerna månade istället om Kultur och underströk
betydelsen av Kulturinstitutioner.
Tullverket kämpade mot smuggling och ville därför ha långsiktiga
och omfattande gränstullsmugglingskontrollresurshöjningar.
Polisen som var rädd för tjuvar och mord kontrade med att framhålla
vikten av Polisen.
Högskolorna kämpade för att skolorna skulle vara högre och
fightades hårt för att det skulle byggas minst en extra våning till.
Kriminalvården ville vårda kriminaliteten men också hålla den inlåst
och förfäktade därför farorna med Kriminalitet.
Underrättelsetjänsten var rädd för något väldigt allvarligt som de
tyvärr inte kunde nämna och anförde betydelsen av
Underrättelsetjänst.
Pensionärerna tillsammans med Familjepolitiken och Centrala
Djurförsöksetiska Nämnden och Institutet för Språk och Folkminnen
var oroliga för för lite Pengar och de kämpade därför logiskt nog för
mer Pengar.
Men allra mest rädd för brist på pengar var Näringslivet som
verkligen stretade och knogade för Pengar, men inte vilka Pengar
som helst utan värdeskapande och nedsipprande Pengar.

Mitt i Samhället befann sig Psykosvården, Sprutbytesmottagningen
och Granskningsnämnden; de var där de ville vara.

Som en spegelbild av Samhället, en inkluderande kraft.

Tillsammans med Migrationsverket och Föreningen för Aktiv
Konkretisering. Tillsammans med Försäkringskassan,
Socialstyrelsen och två eller tre Konservburkar. Tillsammans med
Gentekniknämnden och Kärnavfallsfonden, Tankesmedjan
Fadersälskarna och Tryckutjämningsförordningen.

Vi behöver vara den Förändring vi vill se i Samhället.”

”Vi behöver vara oss själva.”

”Vi behövs.”

”Vi behöver oss.”